Havarijné súpravy

S havarijnou súpravou môžete rýchlo a účinne reagovať na nečakanú nehodu alebo haváriu spojenú s únikom kvapalín, ktorá by mohla byť nebezpečná pre zdravie alebo životné prostredie. V našej ponuke nájdete širokú škálu havarijných súprav rôznych veľkostí, obsahu a zamerania.

  • olejové súpravy
  • upratovacie súpravy
  • chemické súpravy

Tieto havarijné súpravy nájdu svoje uplatnenie na čerpacích staniciach, v autoservisoch a dielňach, vo výrobných závodoch a priemyselných halách ale aj v obchodných reťazcoch. Spĺňajú zákonné požiadavky, ktoré sú stanovené v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia zamestnancov.


Filtrovanie
ikona